_ _

Aktuality

Divadélko v MŠ
2021-08-31 11:44:52
RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
2021-08-23 09:17:35

Mateřská škola
Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
Horní Němčí č.p. 98
PSČ 687 64

Provozní hodiny:
6:15- 16:00

Telefon:   

737 190 972
Email: mshorninemci@email.cz

» Unie rodičů

Unie Rodičů - místní sdružení při MŠ HORNÍ NĚMČÍ z.s.

Unie rodičů - místní sdružení při MŠ Horní Němčí z.s.  datuje svůj  vznik 25.1. 2000. Od 1.1. 2014 je zapsaná ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze jako pobočný spolek  Unie rodičů ČR. Sídlem spolku je MŠ Horní Němčí, č.p, 98.


 

ZE STANOV:

Účelem spolku je podporování,  zkvalitňování a sjednocování  vzdělávacího a výchovného působení rodiny a školy.Tento účel je naplňován těmito činnostmi: vzájemná spolupráce členů spolku a zaměstnanců MŠ při naplňování ŠVP, pořádání kulturních, sportovních i zábavných akcí pro děti mateřské školy i rodiče ve spolupráci s MŠ, pořádání akcí za účelm zisku finančních prostředků na vybavení MŠ nebo na akce pro děti, zapojování dobrovolníků a jiných spolků do činnosti sdružení, získávání sponzorů.

Členem spolku se může stát každý rodič nebo zákonný zástupce nebo jiný dobrovolník s společeným zájmem pracovat pro naplnění účelu spolku. Členství vzniká podpisem přihlášky a  zaplacením ročního členského příspěvku. Dlouhodobým plánem bylo zlepšit prostředí a vybavení MŠ tak aby odpovídalo součaným trendům a potřebám dětí.


 

JAK SI SDRUŽENÍ VEDE

Celkem za dobu svého působení darovalo sdružení MŠ vybavení v hodnotě 300 000,- Kč (stolky, skříňky, dětský nábytek, patrový pokojíček, stropní sestava, stoupací věže, nábytek, hračky).Sdružení rodičů přispělo částkou 50 000,- Kč na stavbu pergoly zahradního domečku. Rodiče tak významně přispěli k pohodě dětí, protože prostředí, ve kterém děti žijí, je důležitou podmínkou úspěšného vzdělávání.


 

AKTUÁLNĚ

V letošním roce nám bohužem pandemie COVID-19 nedovoluje svolat schůzi.

Jakmile se pravidla uvolní, zapracujeme na tom.

Především bude nutno zvolit novou předsedkyni, protože paní Rýznarová má děti již v ZŠ.

Poslední výroční schůze se konala dne 18.10.2018.        

Předsedkyní spolku je nadále paní ing. Věra Rýznarová.

Bylo schváleno nové složení kontrolní komise: paní RADKA BOBČÍKOVÁ, paní KATEŘINA ZÁLEŠÁKOVÁ, paní BARBORA WARCHILOVÁ a paní KLÁRA  CHLUMSKÁ.

Členská schůze schválila výši členského příspěvku, zprávu o hospodaření za minulý školní rok, a návrh akcí na tento školní rok.

Seznam členů, stanovy a další dokumentace jsou  k dispozici na nástěnce v MŠ.

 


  

DĚKUJEME

všem členům sdružení i nečlenům, kteří jakkoli přispěli k organizaci sběru železného šrotu.
V sobotu  24.4. 2021 nasbírali 5 vleček železného šrotu. Akcí se podařilo vydělat 10 856 kč,- a budou použity na nákup hraček a knih pro děti.


 

DĚKUJEME

VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO ORGANIZOVÁNÍ MIKULÁŠSKÉ ZÁBAVY A TAKÉ VŠEM   SPONZORŮM.