_ _

Aktuality

Focení
2024-05-27 14:03:18
2024-05-22 13:15:44
Dětský den
2024-05-21 12:04:25
Výlet Kovozoo
2024-05-07 13:04:12
Výlet Slavkov
2024-05-07 12:54:32
Zápis dětí do MŠ
2024-04-25 12:16:46

Mateřská škola
Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
Horní Němčí č.p. 98
PSČ 687 64

Provozní hodiny:
6:15- 16:00

Telefon:   

737 190 972
Email: mshorninemci@email.cz

» Unie rodičů

Unie Rodičů - místní sdružení při MŠ HORNÍ NĚMČÍ z.s.

Unie rodičů - místní sdružení při MŠ Horní Němčí z.s.  datuje svůj  vznik 25.1. 2000. Od 1.1. 2014 je zapsaná ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze jako pobočný spolek  Unie rodičů ČR. Sídlem spolku je MŠ Horní Němčí, č.p, 98.


 

ZE STANOV:

Účelem spolku je podporování, zkvalitňování a sjednocování vzdělávacího a výchovného působení rodiny a školy. Tento účel je naplňován těmito činnostmi: vzájemná spolupráce členů spolku a zaměstnanců MŠ při naplňování ŠVP, pořádání kulturních, sportovních i zábavných akcí pro děti mateřské školy i rodiče ve spolupráci s MŠ, pořádání akcí za účelem zisku finančních prostředků na vybavení MŠ nebo na akce pro děti, zapojování dobrovolníků a jiných spolků do činnosti sdružení, získávání sponzorů.

Členem spolku se může stát každý rodič nebo zákonný zástupce nebo jiný dobrovolník se společným zájmem pracovat pro naplnění účelu spolku. Členství vzniká podpisem přihlášky a  zaplacením ročního členského příspěvku. Dlouhodobým plánem bylo zlepšit prostředí a vybavení MŠ tak, aby odpovídalo současným trendům a potřebám dětí.


 

JAK SI SDRUŽENÍ VEDE

Celkem za dobu svého působení darovalo sdružení MŠ vybavení v hodnotě 300 000,- Kč (stolky, skříňky, dětský nábytek, patrový pokojíček, stropní sestava, stoupací věže, nábytek, hračky).Sdružení rodičů přispělo částkou 50 000,- Kč na stavbu pergoly zahradního domečku. Rodiče tak významně přispěli k pohodě dětí, protože prostředí, ve kterém děti žijí, je důležitou podmínkou úspěšného vzdělávání.


 

AKTUÁLNĚ

Na členské schůzi dne 26.10.2023 byl zvolen nový předseda spolku pan Petr Janča.

Členové kontrolní komise jsou: paní KLÁRA CHLUMSKÁ, TEREZA BOBČÍKOVÁ, EVA DENDISOVÁ a nově paní JANA JANKŮJOVÁ  a pan FILIP JANČAŘÍK,

Členská schůze schválí výši členského příspěvku ve výši 200.-kč/rok, projednala návrh akcí na tento školní rok a převzala a seznámila se s korespondencí a hospodařením spolku.

Seznam členů, stanovy a další dokumentace jsou  k dispozici v MŠ.

 


  

DĚKUJEME

všem členům sdružení i nečlenům, kteří jakkoli přispěli k organizaci sběru železného šrotu.
V sobotu  24.4. 2021 nasbírali 5 vleček železného šrotu. Akcí se podařilo vydělat 10 856 kč,- a budou použity na nákup hraček a knih pro děti.


 

DĚKUJEME

VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO ORGANIZOVÁNÍ MIKULÁŠSKÉ ZÁBAVY A TAKÉ VŠEM   SPONZORŮM.